InvoiceInvoker

Uwaga: strona dotyczy projektu stworzonego w roku 2010. Wiele się od tamtego czasu zmieniło… :)

InvoiceInvoker to tworzony przeze mnie projekt zgłoszony do konkursu Daj się poznać!, organizowanego przez Macieja Aniserowicza. Jego wynikiem ma być prosta aplikacja służąca do wystawiania i przechowywania faktur VAT.

Podstawowe założenia projektowe:
1. możliwość zdefiniowania stałych klientów, produktów i szablonów faktur,
2. numer faktury definiowany szablonem,
3. walidacja numerów NIP, REGON,
4. zgodność wystawianych faktur z obowiązującymi przepisami.
5. generowanie faktur w formacie PDF.

Wybrane technologie:
– Windows 7
– .NET 4.0
– Visual Studio 2010
– ASP.NET MVC
– Microsoft SQL Server 2005
– LINQ to SQL
– NUnit
– mercurial
– PdfSharp
– jQuery

Done:
1. struktura bazy danych
2. dostęp do danych
3. konwerter liczb na słowa
4. sprawdzanie popraności NIPu
5. sprawdzanie popraności REGONu
6. pierwszy commit repozytorium
7. upublicznienie projektu na CodePlex
8. obsługa szablonów numerów faktur
9. prezentowanie faktury w PDF
10. poznanie podstaw ASP.NET MVC
11. strona produktów
12. strona profilu użytkownika
13. strona klientów
14. strona szablonów faktur
15. strona historii faktur

Linki:
wpisy dotyczące projektu
InvoiceInvoker na CodePlex
strona konkursu