Solution: making of

Skoro etap formułowania, studiowania i interpretowania wymagań mam już za sobą, czas przejść do etapu kolejnego: projektowania aplikacji. Niechże składa się ono z takich oto kroków:

1. projektowanie solucji,
2. projektowanie bazy danych,
3. projektowanie warstwy logiki biznesowej,
4. projektowanie warstwy interfejsu użytkownika.

Zaprojektować by się można na amen, dlatego pomiędzy powyższymi punktami odbywać się będzie kodowanie zaprojektowanych modułów.

Ale do rzeczy. Punkt pierwszy rzecze: projektowanie solucji. W tym kroku pomocne będzie zerknięcie na pozostałe punkty – widać, że logika jest wyraźnie oddzielona od interfejsu użytkownika. Aby podkreślić ten podział, elementy te zostaną umieszczone w osobnych projektach: DigitalWallet.Logic i DigitalWallet.UI. Nie wspomniałem jeszcze o testach jednostkowych logiki biznesowej – one też zasługują na osobny projekt. Do już wspomnianej dwójki dodaję więc DigitalWallet.Logic.Tests. Utworzone mam zatem trzy projekty w jednej solucji, to bring them all and in Solution Explorer bind them