DSL z prawdziwego zdarzenia: generowanie wartości stałych

Przyszedł czas na ostateczną rozprawę z tematem kompilacji przykładowego DSLa – dzisiaj omówię implementację parsowania literałów i przeistaczania ich w wyrażenia. Tym samym zamknę minimalny planowany zakres funkcjonalności DSLExecutora. I dobrze, bo do końca konkursu zostały równo dwa tygodnie!

Continue reading “DSL z prawdziwego zdarzenia: generowanie wartości stałych”

DSL z prawdziwego zdarzenia: generowanie wywołań funkcji

Ostatnio opisałem generator zbiorów wyrażeń, zamieniający TokenTree w BatchExpression. Był to najprostszy z generatorów. Dzisiaj zajmę się bardziej skomplikowanym zadaniem – generowaniem wyrażeń reprezentujących wywołania funkcji, czyli zamianą tokenu FunctionCall na wyrażenie FunctionExpression. Podobnie jak ostatnio, skupię się na projekcie klas implementujących to zagadnienie.

Continue reading “DSL z prawdziwego zdarzenia: generowanie wywołań funkcji”